juli 17, 2024

De historie van de waterschappen en het waterbeheer

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiAan de hand van talrijke oude kaarten en prenten wordt in deze lezing ingegaan op de ontwikkeling van een woest waddengebied, ruim 5000 jaar geleden, tot een dichtbevolkt gebied met meer dan een miljoen inwoners.

Onze voorouders hebben Noord-Holland bijna letterlijk op de zee veroverd. Met dijken en droogmakerijen, met molens en gemalen en vooral met heel veel moed en doorzettingsvermogen. Want soms zat het mee en konden steden zoals Amsterdam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen zich dankzij de aanwezigheid van goede waterwegen ontwikkelen tot welvarende handelssteden. En met het geld dat met de scheepvaart verdiend werd, konden de vele meren drooggelegd worden tot vruchtbare landbouwgrond. Maar soms zat het ook tegen en braken de dijken door of slibden de havens dicht. Zo is de waterstaatsgeschiedenis een verhaal over menselijk succes en menselijk falen, over economische ontwikkelingen en over innovatieve technieken om de voeten droog en het hoofd boven water te houden. Het is een levendig verhaal dat schitterend te illustreren is met oude kaarten en prenten. Indien mogelijk wordt de presentatie toegespitst op de lokale situatie van het gezelschap.

IMG_3786   CTN 028