juni 14, 2024

De economische betekenis van het waterbeheer, heden, verleden en toekomst

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiDe wisselwerking tussen de waterstaat enerzijds en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen anderzijds is altijd groot geweest. Handelssteden zoals Amsterdam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen hebben zich kunnen ontwikkelen dankzij goede scheepvaartverbindingen. En de droogmakerijen zoals de Beemster en de Schermer konden aangelegd worden met het geld dat in de handel verdiend was. Misschien is de wisselwerking nu minder zichtbaar, maar de onderlinge interactie is zeker niet minder groot. Want zonder goede dijken en krachtige gemalen kunnen de ruim één miljoen inwoners van het Noorderkwartier hier niet werken en wonen. Zonder goede dijken en krachtige gemalen is het gebied onbewoonbaar en onleefbaar. In deze lezing gaan we in op de grote betekenis van het waterbeheer op de ontwikkeling van de Noord-Hollandse economie.

110512 waterfotos 091