Bestuurders voorgedragen bij het hoogheemraadschap

REGIO – Na de waterschapsverkiezingen voerde de lijsttrekker van de grootste partij, Rob Veenman (Groen, Water & Land), gesprekken met alle gekozen partijen van het nieuwe algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij werd bijgestaan door informateur Evert Vermeer, oud-burgemeester van Heerhugowaard en Harenkarspel. Op vrijdag 8 mei kwam het voorstel voor samenstelling voor het college en collegeprogramma gereed. Rob Veenman (Groen, Water & Land), Jan Kramer (CDA), Siem Jan Schenk (LTO), Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) en Kees Stam (PvdA) zijn de beoogde kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur. Met drie nieuwe portefeuillehouders (dhr. Schenk, Maarschall en Kramer) naast twee terugkerende bestuurders (dhr. Veenman en Stam), krijgen vernieuwing en continuïteit van het bestuur vorm. Op woensdag 13 mei worden deze kandidaten voorgedragen en komt het collegeprogramma aan de orde. Samen met dijkgraaf en secretaris-directeur vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur.

Bij een verkiezingsuitslag met meerdere partijen die elkaar qua zetelaantal niet veel ontliepen, was de collegevorming nog een hele puzzel. Lijsttrekker Rob Veenman heeft zich ingespannen om samen met de partijen en informateur Evert Vermeer tot een breed gedragen akkoord te komen. Rob Veenman is blij dat het collegeprogramma gezamenlijk met alle fracties tot stand is gekomen. “Samenwerking is een belangrijk thema, zowel tijdens het afgelopen formatieproces als in ons voorstel voor het collegeprogramma.” De partijen in het beoogde college vertegenwoordigen samen 18 zetels van de in totaal 30 zetels van het algemeen bestuur. De fracties hebben leden voorgedragen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. De leden worden op woensdag 13 mei in een openbare vergadering definitief benoemd. Belangstellenden zijn van harte welkom, de vergadering start om 19.30 uur, kijk voor meer informatie op www.hhnk.nl.

Verdeling portefeuilles
Jan Kramer (CDA) – Middelen en organisatie
Siem Jan Schenk (LTO) – Integraal waterbeheer (landelijk)
Rob Veenman (Groen, Water & Land) – Integraal waterbeheer (stedelijk) en (vaar)wegen
Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) – Waterketen en duurzaamheid
Kees Stam (PvdA) – Waterveiligheid

Collegeprogramma
Het collegeprogramma wordt tijdens de algemene bestuursvergadering op woensdag 13 mei besproken en vastgesteld. Het is een programma op hoofdlijnen waarin het college omschrijft waar ze zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Ons collegeprogramma is ambitieus en samenwerking staat centraal,” aldus Rob Veenman.

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.