mei 27, 2024

Aanslag waterschapsbelasting huishoudens daalt

REGIO – Voor de meeste huishoudens in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier valt de belastingaanslag voor 2017 lager uit. Meerpersoonshuishoudens zonder eigen huis profiteren het meest van de daling. Over het algemeen daalt hun aanslag met 1,7%, circa 5 euro.

Dat de aanslag voor de meeste huishoudens daalt, wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de kosten van de rioolwaterzuiveringen. Echter, door veranderingen in ons klimaat stijgen de kosten voor het watersysteembeheer. Aangezien agrarische bedrijven een groter aandeel in deze kosten betalen dan huishoudens, daalt voor hen de belastingaanslag niet. Wel stijgt hun aanslag minder dan voorzien in eerdere ramingen en is de stijging fors minder dan in 2016. Gemiddeld genomen blijven de belastingopbrengsten in 2017 gelijk ten opzichte van 2016.

Bron: Wieringermeer nieuws