Waterschapsbelastingen

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiDubbeltjes kun je nog steeds omdraaien. Andermans geld uitgeven is heel gemakkelijk. Maar juist met geld van ons allemaal zal je sober en doeltreffend moeten omgaan. Het Hoogheemraadschap kan veel bereiken door kostenbewust aan de slag te gaan.
Door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neer te leggen en door met praktische oplossingen aan de slag te gaan, moet de bestaande overhead teruggedrongen worden. Groen,Water&Land vindt dan ook dat de overhead kosten van het hoogheemraadschap flink teruggedrongen moet worden.

 De waterschapsbelastingen zijn al vele jaren een speerpunt van Groen,Water&Land. Een eigenaar van een stuk grond betaalt nu geen waterschapsbelasting op basis van de werkelijke economische waarde van zijn bezittingen, maar op basis van de gemiddelde economische waarde in het gehele gebied van Noorderkwartier. Omdat men daarbij ook de snelwegen en de spoorlijnen meetelt, komt het gemiddelde boven de 200.000 euro per hectare uit. En voor dat bedrag wordt nu een eigenaar aangeslagen voor de waterschapsbelastingen.
Voor Groen,Water&Land is dat onaanvaardbaar en daarom hebben wij al in 2004 bezwaar aangetekend.
Zo spant Groen,Water&Land zich al jaren in voor een rechtvaardige waterschapsbelasting voor burgers, boeren en bedrijfsleven.

110512 waterfotos 073

Deel dit

Reacties gesloten.