Water zoekt vrouw campagne van start!!

 

page1image1778304

Water zoekt vrouw campagne van start

Noord-Holland – Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap hebben slechts acht vrouwen zitting (van de dertig leden). Het is ook de landelijke tendens dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de besturen van de waterschappen.

Daarom is de landelijke campagne “Water zoekt Vrouw” van start gegaan en op 27 november 2019organiseren wij in dat kader een bijeenkomst gericht op Hollands Noorderkwartier.

Juist voor de komende decennia, met een zeespiegelstijging en een klimaatverandering, staan de waterschappen voor veel maatschappelijke problemen. Een goede besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is dan ook van belang en vrouwen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Klazien Hartog, algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich al jaren in om meer vrouwen in het bestuur van het waterschap te krijgen. Tijdens de verkiezingen in 2015 heeft dat tot goede resultaten geleid, er stonden meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten van de waterschappen in heel Nederland.

Op dinsdagavond 27 november houdt het waterplatform Groen, Water & Land een bijeenkomst voor geïnteresseerde vrouwen in het waterschapsbestuur. De avond is laagdrempelig en er wordt uitgelegd wat het inhoudt om bestuurder te zijn van een waterschap zoals Hollands Noorderkwartier. Oud- dijkgraaf en burgemeester Thea de Roos geeft een presentatie evenals Evelyn van Roijen, zij was in 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij het project Water zoekt Vrouw. Klazien Hartog, zal vanuit haar rol als ambassadeur diversiteitsbeleid voor de waterschappen en als bestuurder een toelichting geven.

De bijeenkomst vindt plaats in het kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard.
Het pand van het hoogheemraadschap ligt op loopafstand van het station.
Bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

De avond is vrij toegankelijk, we verzoeken wel om u vooraf op te geven zodat we een indicatie hebben hoeveel mensen er komen. Opgeven kan via of . Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website: www.waterzoektvrouw.nl

page1image3783376page1image3760080page1image3779216page1image3773600page1image1757248

UITNODIGING

bijeenkomstWater zoekt Vrouw

dinsdag 27 november 2018 19.30 – 21.30 uur

Heerhugowaard

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap hebben slechts acht vrouwen zitting (van de dertig leden). Het is ook de landelijke tendens dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de waterschapswereld. Daarom is de landelijke campagne “Water zoekt Vrouw” van start gegaan en op 27 november 2019 organiseren wij in dat kader een bijeenkomst gericht op Hollands Noorderkwartier. Juist voor de komende decennia, met een zeespiegelstijging en een klimaatverandering, staan de waterschappen voor veel maatschappelijke problemen. Een goede besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is dan ook belang en vrouwen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

PROGRAMMA

 19.30 uur: Opening en welkom

Thea de Roos, gespreksleider.

Thea is oud-burgemeester en oud-dijkgraaf van het Noord-Hollandse waterschap Het Lange Rond. Daarnaast is zij oprichter van het Waterlelienetwerk, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders, en heeft zij, samen met Klazien Hartog, de campagne “Water zoekt Vrouw” gestart.

 

19.35 uur: Introductie in de waterschapswereld.

Wat is het waterschap, wat doet het en hoe is het georganiseerd? Door Thea de Roos.

 

19.55 uur De uitdagingen binnen de waterwereld.

De zeespiegelstijging en de klimaatveranderingen vormen een enorme uitdaging voor de waterschappen: hoe houden we het droog in Noord-Holland en kunnen we zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater in een leefbare omgeving.

DoorKlazien Hartog, fractievoorzitter van het waterplatform Groen, Water & Land in het Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, Ambassadeur diversiteit van het A&O fonds Unie van Waterschappen en samen met Thea de Roos oprichter van “Water zoekt Vrouw”

 

20.15 uur:  Actief in de eigen omgeving.

In West-Friesland zijn meerdere wijkraden, buurtcomités en andere groeperingen actief om hun buurt of wijk klimaatbestendig te krijgen met meer groen en blauw. Een aantal betrokkenen vertellen over de mogelijkheden en moeilijkheden.

 

20.30 uur  PAUZE

 

20.45 uur: Actief worden in het openbaar bestuur

Waarom en hoe zou je als vrouw actief moeten/kunnen worden in het openbaar bestuur in het algemeen en in het waterschap in het bijzonder.

DoorEvelien van Roijen, al in 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij de start van “Water zoekt Vrouw”, samen met oud-minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs. Daarnaast ook internationaal betrokken bij het project “Women, Water and Leadership”.

21.05 uur: Water: werk voor vrouwen

Het waterschap en het waterbeheer vraagt om brede aanpak. Waterbeheer is geen technisch onderwerp, maar een maatschappelijke activiteit, samenwerkend met burgers en bedrijven, gemeenten, provincie en Rijk. Door Klazien Hartog.

21.25 uur: Vragen en slotwoord door Thea de Roos

21.30 SLUITING

PLAATS

Gebouw Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Stationsplein 136

1703 WC Heerhugowaard

(ingang vanaf de parkeerplaats/achterzijde)

(oude routeplanners: Bevelandseweg 1, Heerhugowaard)

Het pand van het hoogheemraadschap ligt op loopafstand van het station.

Bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur

Zaal open vanaf 19.00 uur

 

 

 

 

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.