Verkiezingen 2019

Waterplatform Groen, Water & Land wil iedereen ontzettend bedanken

die op ons heeft gestemd en ons het vertrouwen heeft gegeven! 

“Ruim 425.000 Noord-Hollanders stemmen voor water”

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend

De definitieve uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur voor HHNK is bekend. De verkiezingen van 20 maart hadden ten noorden van het Noordzeekanaal een opkomst van 52,3%. 486.024 Noord-Hollanders brachten hun stem uit.

 Onder grote belangstelling stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor HHNK vanmorgen vast tijdens een openbare zitting.

Dijkgraaf Luc Kohsiek: “Er hebben geen onregelmatigheden plaatsgevonden. De samenwerking met de gemeenten was uitstekend, waarvoor onze dank. Met een opkomst van 52,3% kwam bijna een kwart meer kiezers opdagen dan vorige keer. We zien dat de gelijktijdige verkiezingen voor waterschap- en provinciebestuur hun vruchten afwerpen. De bekendheid van het werk van het hoogheemraadschap is duidelijk toegenomen. Aan alle kandidaten: mede dankzij uw inspanningen in de campagneperiode is dit resultaat bereikt.”

 

Lijst    Partij                                      Zetelverdeling 2019              (Zetelverdeling 2015)

1          Groen, Water & Land                                       7                                             (4)

2          VVD                                                                  3                                             (4)

3          Water Natuurlijk                                                3                                             (4)

4          CDA                                                                  2                                             (4)

5          PvdA                                                                 4                                             (3)

6          Natuurlijk BBW                                                 1                                             (2)

7          50PLUS                                                            2                                             (1)

8          AWP niet politiek wel deskundig                      1                                             (1)

9          ChristenUnie                                                    0                                             (0)

 

Voor de zetelverdeling, klik hier: www.hhnk.nl/verkiezingen

 

Installatie nieuw bestuur

Op woensdag 27 maart om 16.00 uur neemt het huidige bestuur afscheid. Op donderdag 28 maart om 19.30 uur is de beëdiging van het nieuwe bestuur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het kantoor van het hoogheemraadschap, Stationsplein 136, Heerhugowaard.

 

 

 

Groen, Water & Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en één van de grote fracties in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing.

Op de foto vlnr: Erna Sluis, Klazien Hartog, Leo Dickhoff, Mara Telkamp, Evelien van Roijen, Emmy Lamers, Arie Lap, Netty Zander, Marga Tollenaar, Stan Brouwer & Rob Veenman.

 

 

 

Deel dit

Reacties gesloten.