MOLENFEDERATIE VRAAGT HOOGHEEMRAADSCHAP OM SUBSIDIE VOOR HULPBEMALING

De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft onlangs een advies uitgebracht
aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) om te komen tot een nieuwe subsidieregeling voor de inzet van poldermolens als hulpbemaling bij zware of aanhoudende regenval. Molenaars in gemeente Alkmaar zouden hier veel baat bij hebben. Ruim één derde van alle 75 poldermolens in het Noorderkwartier staat in deze gemeente, waarvan krap de helft nu niet kan bijspringen.

Het klimaat verandert en dat levert regelmatig veel regenval op. De molenfederatie wil dan ook graag dat er een basisvergoeding van 2.000 euro per jaar komt voor maalvaardige poldermolens, conform het landelijke gemiddelde. Verder wordt gevraagd om subsidie voor het weer maalvaardig maken van poldermolens die nu geen bijdrage kunnen leveren. Tot slot vraagt de federatie om een overgangsregeling voor poldermolens die in een circuit malen of draaivaardig zijn en op basis van een oude regeling van het voormalige waterschap Het Lange Rond een jaarlijkse vergoeding ontvangen.

Het werkgebied van HHNK telt 75 poldermolens, waarvan 54 maalvaardig, die ruim 25.000 ha aan land bestrijken. In gemeente Alkmaar staan er 26, waarvan 16 maalvaardig. Binnen de gemeentegrenzen staan vijf van de acht poldermolens die in een circuit malen.

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.