Het landschap van de toekomst…

Congres Metropool RegioAmsterdam in Grote Kerk in Monnickendam

REGIO – Op uitnodiging van burgemeester Luzette Kroon verzamelden zich vrijdag 28 juni een veertigtal wethouders, burgemeesters, gedeputeerden van de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en van landbouworganisatie LTO in de Grote Kerk in Monnickendam. Doel van het congres was om informatie te delen, inspiratie op te doen en op een creatieve manier met het ‘Het landschap van de Toekomst’ bezig te zijn.

De verstedelijking en grote ruimtelijke opgaven (woningbouw,windmolens en zonnepanelen) en niet te vergeten de bodemdaling zetten het landschap van Zaanstreek-Waterland onder toenemende druk. Er is al veel onderzoek gedaan naar wat de betekenis van deze veranderingen kan zijn voor het landschap en het is aan de bestuurders om hierover uiteindelijk keuzes te maken.

Congres

Na een beklimming van de toren van de Grote kerk kregen de congresgangers een lezing van Steven Slabbers, landschapsarchitect en nauw betrokken bij onderzoeken over het landschap.Daarna volgde Anjo Travaille, die als psycholoog inzicht verschafte over hoe keuzes gemaakt kunnen worden. Het creatieve intermezzo werd verzorgd door kunstenaar Rob Cerneus jr, die de bestuurders hun ‘Landschap van de Toekomst’ liet schilderen. Berno Strootman, landschapsarchitect, ging als laatste spreker in op het aspect van de bodemdaling.

Burgemeester Luzette Kroon

Burgemeester Luzette Kroon is portefeuillehouder metropolitaans landschap en daarmee nauw betrokken bij de toekomst van het landschap Zaanstreek-Waterland: “Op het congres stond het landschap Zaanstreek-Waterland centraal en de keuzes die bestuurders daarover gaan maken. Die keuzes hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven en het congres heeft de bestuurders op creatieve wijze geïnspireerd om die keuzes te kunnen maken.”

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.