GWL houdt bijeenkomst over waterbeheer

 

REGIO – Het Waterplatform Groen, Water & Land houdt donderdag 28 januari om 20.00 uur een regionale themabijeenkomst over het waterbeheer in de Noordkop.
Een belangrijk onderdeel zal daarbij de toekomstige zoetwatervoorziening zijn en de toenemende verzilting. Iedere geïnteresseerde is daarbij welkom. Rob Veenman, dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, zal een inleiding geven over het onderwerp, waarna wethouder Sigge van der Veek van Schagen de noodzaak van voldoende water toelicht. Daarna is ook ruimte om andere onderwerpen aan de orde te stellen. De bijeenkomst wordt gehouden in het café Het Boerenverdriet, Zuidweg 52/53 in Den Helder, een zeer toepasselijke plaats omdat het café zijn naam dankt aan de nabijgelegen Boerenverdrietsluis. Het vele zoute zeewater dat via de sluis de Noordkop binnenstroomde, heeft in het verleden veel overlast veroorzaakt voor de landbouw.

 

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.