Belastingen gaan niet omhoog

Voor het eerst in jaren gaan de waterschapsbelastingen in 2017 gemiddeld niet omhoog. Het waterplatform Groen, Water & Land, de grootste groepering in het bestuur van het hoogheemraadschap, is dan ook tevreden met de begroting 2017. En daarnaast blijft er ruimte voor meer gebiedsgericht werken en meer aandacht voor de lokale en regionale problemen. Ook wordt er extra hard gewerkt om de wateroverlast als gevolg van de klimaatwijzigingen aan te pakken. Dat wordt opgepakt in samenwerking met burgers en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Want voor een goed waterbeheer heb je lokale gebiedskennis en betrokkenheid van alle partijen nodig.

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.