Groen,Water&Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en de grootste fractie in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing

Groen,Water&Land is als waterplatform een actieve organisatie die het werk van het hoogheemraadschap nauwlettend volgt. Met deskundige en kritische bestuurders, met lokale kennis en inzichten en met een actieve en betrokken achterban. Zo kan GW&L de belangen, kennis en inzichten vanuit de regio en vanuit de achterban inbrengen bij het werk van het hoogheemraadschap. En andersom informeert GW&L de achterban en andere geïnteresseerden over het werk van het waterschap. Voor betrokken burgers en voor een betrokken hoogheemraadschap.

Groen,Water&Land wil samen met u als inwoner of ondernemer, agrariër of recreant werken aan een doelgericht en slagvaardig hoogheemraadschap, met praktische oplossingen en beperkte kosten. Niet met papieren plannen, maar met een concrete en realistische aanpak. In samenwerking met alle betrokkenen. Niet met prestigieuze, grootschalige en kostbare projecten, maar met gewone en goedkope oplossingen. Lokaal als het kan en centraal als het moet. Niet met grijze streepjespakken, maar met blauwe overalls aan het werk. Daarom heeft Groen,Water&Land een maatschappelijk actieve en betrokken achterban, met kennis van zaken.

Wil je meedoen met Groen, Water & Land?
Wordt dan lid van Groen, Water & Land en blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

 

 

 

Deel dit